RKVV Erp

Home Nieuws Nieuwsoverzicht De trainingen gaan weer beginnen!

Spelregelavond RKVV Erp, 11-01-2017

Weet jij wat er afgelopen jaar is veranderd in de voetbalspelregels? Wanneer wel geel of rood voor een overtreding “in de 16” of er buiten? Hoe zit het met de nieuwe buitenspelregel bestraffing? Hoe zit het nou met de regel voor blessurebehandelingen bij amateurwedstrijden? Wat is er gewijzigd bij de aftrap en ook andere zaken? Alle antwoorden op deze vragen zullen worden beantwoord op de spelregelinstructie die door Stéfan Verbakel en Albert Oppers en worden gegeven op 11 januari 2017 in de kantine van RKVV Erp. Het maakt niet uit of je speler, leider, supporter of (aankomend) scheidsrechter bent. Voor iedereen een interessante interactieve avond. De avond zal bestaan uit het maken van een paar simpele vragen en daarna een instructie via videobeelden die ook door de KNVB aan hun scheidsrechters als instructie is getoond. Zorg dat je erbij bent en dat je weer helemaal op de hoogte bent van de laatste voetbalspelregels. Ter voorbereiding hier alvast een paar vragen om te oefenen.


Vraag 1
De aanvoerder van een van de teams kan de wedstrijd wegens een blessure niet voortzetten. Geen van zijn teamgenoten wil zijn functie overnemen. Wat beslist de scheidsrechter?
a. Hij wijst er zelf een aan.
b. Hij vraagt een bestuurslid om er een aan te wijzen.
c. Hij laat gewoon doorspelen.
d. Hij staakt de wedstrijd.

Vraag 2
Als tijdens een wedstrijd een strafschop moet worden genomen, neemt een veldspeler de plaats van de doelverdediger in. Mag dat?
a. Dat mag wel; hij hoeft niet als doelverdediger herkenbaar te zijn.
b. Dat mag wel; hij moet wel als doelverdediger herkenbaar zijn en de scheidsrechter moet voor de wissel op de hoogte zijn gebracht.
c. Dat mag niet.
d. Er zijn hieromtrent geen voorschriften.

Vraag 3
Tijdens een oponthoud in de wedstrijd, bijvoorbeeld voor het nemen van een doelschop, hoekschop of inworp, loopt de bal leeg. Hoe dient de scheidsrechter nu te handelen?
a. Het spel wordt hervat al naar gelang dit zou gebeuren indien de bal niet leeg was gelopen.
b. De scheidsrechter zal altijd hervatten met een beginschop.
c. De scheidsrechter zal altijd hervatten met een scheidsrechtersbal.
d. De scheidsrechter zal hervatten met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal leeg liep.

Oplossing van deze vragen staan hieronder:


RKVV Erp logo sliderGoede antwoorden spelregelvragen: 1C; 2B; 3A

Nieuwe update onderzoek RIVM naar kunstgrasvelden

Uit nieuw onderzoek van het RIVM blijkt dat het risico voor de gezondheid van sporten op
kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat, praktisch verwaarloosbaar is. Dat betekent
dat het verantwoord is om op deze velden te sporten. Aanleiding voor het onderzoek is de
maatschappelijke bezorgdheid die ontstond na de televisie-uitzending van Zembla ‘Gevaarlijk spel’ in
oktober 2016. Het RIVM hoopt met de resultaten bij te dragen aan de beantwoording van de vragen
van ministeries, gemeenten, sportclubs en ouders.

Om te kunnen beoordelen in hoeverre sporten op granulaat een risico voor de gezondheid vormt, is
het belangrijk om eerst te bepalen welke schadelijke stoffen in het granulaat zitten en in welke mate
ze eruit kunnen vrijkomen. Vervolgens moet worden gekeken op welke manieren sporters in contact
komen met deze stoffen en of dat gevolgen voor de gezondheid heeft. In rubbergranulaat zitten heel
veel verschillende stoffen, zoals polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), metalen,
weekmakers (ftalaten) en bisfenol A (BPA). De stoffen blijken in zeer lage hoeveelheden uit de korrels
vrij te komen. Dat komt doordat de stoffen min of meer in het granulaat zijn ‘opgesloten’. Hierdoor is
het schadelijke effect op de gezondheid praktisch verwaarloosbaar.

Wat heeft het RIVM onderzocht?

Het RIVM heeft de stoffen onderzocht in rubbergranulaat van 100 sportvelden die representatief zijn
voor de kunstgrasvelden in Nederland. Daarnaast zijn drie soorten laboratoriumproeven uitgevoerd
om te onderzoeken welke stoffen uit de korrels vrijkomen als de sporter ermee in aanraking komt.
Met deze zogeheten migratiestudies is uitgezocht in welke mate stoffen via de huid in het lichaam
kunnen terechtkomen, via het spijsverteringskanaal of via de longen. Vervolgens is berekend in
hoeverre mensen aan de vrijgekomen stoffen blootstaan en wat dat betekent voor de gezondheid.
Verder is de beschikbare informatie in de wetenschappelijke literatuur bestudeerd over de stoffen in
rubbergranulaat, de eigenschappen en de gezondheidseffecten ervan.

Is er een verband met leukemie?

In de beschikbare informatie zijn geen signalen aangetroffen die duiden op een verband tussen
sporten op kunstgras met rubbergranulaat en het ontstaan van leukemie en lymfeklierkanker. Dit
verband is in geen enkel internationaal onderzoek aangetoond. Bovendien blijkt uit de samenstelling
van de rubberkorrels dat de chemische stoffen die leukemie of lymfeklierkanker kunnen veroorzaken
er niet (benzeen, styreen en 1,3-butadieen) of in heel lage hoeveelheid (2-mercaptobenzothiazol) in
zitten. Sinds eind jaren tachtig van de vorige eeuw is er in het algemeen een lichte stijging te zien in
het aantal mensen tussen 10 en 29 jaar dat leukemie krijgt. Deze ontwikkeling is niet veranderd sinds
de kunstgrasvelden in 2001 in Nederland in gebruik zijn genomen. Onderzoek in Amerika laat ook
geen verhoging zien in het aantal nieuwe gevallen van lymfeklierkanker in gebieden waar relatief
veel kunstgrasvelden liggen die zijn ingestrooid met rubbergranulaat.
Begin 2017 komt informatie uit nieuw Amerikaans onderzoek beschikbaar. Omdat rubbergranulaat in
de Verenigde Staten langer (sinds 1997) op voetbalvelden wordt gebruikt, kan over een langere
periode worden geanalyseerd of er een verband is tussen sporten op kunstgras en het krijgen van
leukemie. Het RIVM heeft contact met de onderzoekers en volgt dit onderzoek op de voet.

Rubbergranulaat in het milieu

De focus in dit onderzoek ligt op mogelijke gezondheidsrisico’s voor mensen die sporten op velden
met ingestrooid rubbergranulaat. Het onderzoek bevestigt eerdere inzichten dat het rubbergranulaat
metalen bevat die in de omgeving terecht kunnen komen. Er blijkt vooral zink uit het rubbergranulaat
vrij te komen. Dit metaal is niet schadelijk voor de mens, maar kan wel gevolgen hebben voor
organismen in de bodem en het oppervlaktewater.

Voldoet het rubbergranulaat aan de norm?

Rubbergranulaat moet voldoen aan de norm voor zogenoemde mengsels. Deze norm schrijft voor
hoeveel er maximaal van bepaalde stoffen in mag zitten (er bestaat geen norm voor wat eruit mag
komen). Het gaat daarbij om stoffen die kankerverwekkend zijn (zoals PAK’s), schadelijk zijn voor het
nageslacht of het DNA beschadigen. De hoeveelheid PAK’s in het rubbergranulaat voldoet ruim aan
deze norm. De norm voor consumentenproducten is aanzienlijk strenger: deze staat veel lagere (100
tot 1000 maal minder) gehalten aan PAK’s toe dan de mengselnorm. Het gehalte PAK’s ligt iets boven
de norm voor consumentenproducten. Momenteel doet het Europese Agentschap voor Chemische
Stoffen (ECHA) onderzoek om te bezien welke norm voor rubbergranulaat wenselijk is. Het RIVM
adviseert om de norm voor rubbergranulaat bij te stellen naar een norm die dichter in de buurt ligt
van de norm voor consumentenproducten.

Waarom wordt rubbergranulaat gebruikt voor voetbalvelden?

Rubbergranulaat is fijngemalen rubber en wordt meestal gemaakt van oude autobanden. Als
instrooimateriaal op kunstgrasvelden zorgt het ervoor dat het veld vergelijkbare eigenschappen krijgt
als een gewoon grasveld. Dat betekent dat de bal niet te snel rolt, niet te hoog stuitert en het
kunstgras beter geschikt is om slidings te maken dan zonder granulaat. Kunstgrasvelden kunnen het
hele jaar door intensief gebruikt worden en vergen minder onderhoud.

Tegenwoordig wordt veel geïnvesteerd om oude producten te hergebruiken als grondstof voor
nieuwe producten. Dat geldt ook voor autobanden. De vragen over de veiligheid van rubbergranulaat
maken duidelijk dat er een spanningsveld kan bestaan tussen het hergebruik van materialen en de
zorgen om de gezondheidsrisico’s van nieuwe producten.

Vertrouwenscontactcommissie bij RKVV Erp

Op aanraden van NOC*NSF gaan veel sportverenigingen over op het aanstellen van een vertrouwenscontactpersonen. Bij RKVV Erp zijn drie personen gebundeld in de vertrouwenscontactcommissie.

Wat houdt een vertrouwenscontactpersoon in?

Na het ondervinden van ongewenste omgangsvormen dient de vertrouwenscontactpersoon in eerste instantie als klankbord, waarbij klachten of problemen onafhankelijk en op vertrouwelijk wijze kunnen worden besproken. Na een melding bij de vertrouwenscontactpersoon vindt een eerste gesprek plaats en naar aanleiding hiervan wordt samen een plan van aanpak opgesteld. De aanpak kan bestaan uit advisering, begeleiding, bemiddeling of er kan doorverwezen worden naar andere professionele ondersteuning. NOC*NSF

Voor meer informatie en voorbeelden klik hier

Vertrouwenscontactpersonen bij RKVV Erp:
Bart van den Tillaart, Judith Laurenssen en Wout Schouten

Spelregelavond 11 Januari

Nu de eerste seizoenshelft gespeeld is kunnen we constateren dat een aantal spelregelwijzigingen, die afgelopen seizoen zijn doorgevoerd, niet bekend zijn bij veel voetballers, leiding en ook scheidsrechters. Op woensdagavond 11 Januari vindt in de kantine een spelregelavond plaats onder leiding van Albert Oppers. Tijdens deze avond zal Albert samen met Stefan op een leuke en interactieve manier iedereen wegwijs maken in de (nieuwe) regels van het voetbal. Verplichte kost dus voor iedere voetballiefhebber.

Doormiddel van beelden, quizvragen en het bespreken van discutabele momenten brengen Albert en Stefan je weer volledig op de hoogte. De avond wordt afgetrapt met het beantwoorden van 10 vragen, dit mag in individueel maar ook in teamverband. Tijdens de avond zal je antwoord krijgen op deze belangrijke vragen.

De avond is bedoelt voor spelers, leiders, scheidsrechters, vrijwillegers, ouders en supporters, kortom iedereen kan er wat van leren. De avond start om 20:00 uur in de kantine en zal ongeveer 2 uur duren. 


Tot dan!

Spelregel avond 2

 

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 2017

Op donderdagavond 5 Januari vindt in de kantine de jaarlijke nieuwjaarsreceptie plaatst. Vanaf 20:00 uur is iedereen welkom om onder het genot van een drankje het jaar goed te beginnen. 

Tijdens deze avond wordt de De Blauwitter van het jaar gehuldigd, de erkening voor een speciale vrijwilliger die zich al geruime tijd met hart en ziel inzet voor de voetbalclub. Daarnaast worden tijdens deze avond ook de verschillende jubilarissen in het zonnetje gezet. 

Wij hopen jullie allemaal 5 januari te mogen zien in de kantine en we wensen iedereen alvast een fijne kerst en een gelukkig en sportief 2017 toe!


Het bestuur RKVV Erp 

Uitnodiging New Year

Contractverlenging voor André Cornelissen

Het bestuur van de Erpse voetbalclub heeft vorige week besloten het contract van  hoofdtrainer André Cornelissen met een jaar te verlengen. André is momenteel bezig met zijn tweede seizoen. De contractverlenging betekent dat hij ook in het seizoen 2017-2018 hoofdtrainer is van de Erpse hoofdmacht.

Emplina - Erp 0-2

Erp pakt punten in slotfase. Voor Erp stond deze middag de laatste wedstrijd van de eerste competitiehelft op het programma tegen Empelina uit Empel.

Lees meer: Emplina - Erp 0-2

Kantine takeover 2017: schrijf jouw team nu in!

De Bonte Avond, de Deutsche Middag, de Helmondse Middag, de Foute Kerstruiparty. Van lallend aan de bar tot vallend naar huis, iedereen kent inmiddels deze beruchte kantinefeestjes wel. Iedereen jaar haalt de contactcommissie alles uit de kast om gekke, originele en megagezellige bijeenkomsten te organiseren in de kantine. Maar in 2017 wordt het tijd voor iets nieuws, het wordt tijd voor een kantine takeover door jouw team!

Wat houdt dit in?

Het concept is simpel, jouw team mag voor een dag een crazy party organiseren in een geheel eigen thema. Joep en Miranda verzorgen de bar en de rest is voor jullie rekening: PR, versiering, dj, artiest en de gezelligheid. Om jouw team hierbij een handje te helpen krijgt jouw team een budget van €150,-. Inderdaad dat is krap, creativiteit wordt dus gevraagd!

Winnen is belangrijker dan meedoen!

Voetballers snappen het al oude gezegde winnen is belangrijker dan meedoen. Daarom is het ook meteen een wedstrijd. welk team organiseert het gezelligste, gekste en origineelste feest? Het winnende team wint een gave nog niet te noemen prijs en een vereeuwiging in de kantine. De speciaal samengestelde jury zal letten op: creativiteit, drukte, gezelligheid, billen, bier en organisatie. Tijdens het gehele jaar 2017 zullen 6 feesten georganiseerd worden door jullie! Helaas kunnen dus niet alle teams meedoen. De 6 origineelste teams mogen hun plannen waar gaan maken op door de jury bepaalde datums.

Inschrijven

Inschrijven kan vanaf nu! Dit kan door het inschrijfformulier in te vullen en in de speciale brievenbus in de kantine te gooien of door een mailtje te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Tijdens de bonte avond op 4 februari zullen de 6 origineelste teams bekende worden gemaakt. Inschrijven is mogelijk tot 3 februari.

SCHRIJF JE NU IN VOOR DE KANTINE TAKE OVER 2017!!

________________________________________________________________________________________________________________


INSCHRIJFFORMULIER KANTINE TAKEOVER 2017

Team Erp: …………………………………… Aantal personen: ……………………..

Contactpersoon: .…………………………………… Tel. Nummer Contactpersoon: ………………………

Thema: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Korte uitwerking thema:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………


kantine takeoverClaus Foederer nieuwe jeugdcoördinator

Claus Foederer wordt de nieuwe jeugdcoördinator van de Erpse voetbalclub. Hij volgt daarmee Sander Cox op, die enkele maanden geleden te kennen heeft gegeven wegens drukke werkzaamheden te stoppen met deze taak. Claus is voor de Erpse voetbalclub geen onbekende. Hij voetbalde verschillende jaren in het 1ste elftal. Momenteel is hij nog trainer van Juliana Mill.

Kampioenuh, kampioenuh, kampioenuh olé olé

Dat werd afgelopen zaterdag vele keren gezongen door de toppertjes van de JO9-1
(wat een hele mond vol voor het oude F1). Maar door de nieuwe opzet van de KNVB heten we nu voortaan JO9-1.

En wat voor kampioen zijn we geworden. Op 1 wedstrijd na alles gewonnen en vol overtuiging; 8 wedstrijden, 21 punten, 84 goals voor 12 tegen. En wat nog mooier is, wat een spelvreugde en leuk voetbal hebben we gezien in deze wedstrijden. Onze keeper Siem heeft bijna nooit iets te doen gehad; de verdedigers Thijs, Loek en Freek hielden alles al op tijd tegen zodat de tegenstanders bijna nooit bij onze goal kwamen. De middenvelders Teun (die overal is), Cas (hardwerkend), Stijn en Sem (frivole technisch goede voetballers) die laten zien waarom voetbal zo leuk kan zijn. En in de spits (boem, boem ) Guus die ook altijd wel zijn goaltje meepikt.

Afgelopen zaterdag werden we dus kampioen, uit in Boekel. En echt wat was het leuk. Er waren heel veel fans meegekomen: broertjes, oma’s, opa’s, ooms en tantes. Iedereen was meegekomen om ons met 0-13 te zien winnen! Na het laatste fluitsignaal barstte het feest los en hebben we gezongen onder de douche, zijn we met een taxibus (al zingend) naar de voetbalkantine gebracht, waar we nog lekker wat drinken en een broodje frikandel kregen, en waar we nog veel gezongen hebben. Toen we terugkwamen in Erp bleek ook de JO9-2 kampioen te zijn geworden, super leuk, want nu konden we dus samen feesten. Omdat de JO9-2 een platte kar had geregeld mochten wij na dit feestelftal ook nog een rondje door Erp rijden. Daarna nog even wat drinken en toen druppelde iedereen weer richting huis.

Wij als trainers willen nog even laten weten dat wij super trots op jullie zijn. En we hopen dadelijk in het voorjaar weer opnieuw veel te kunnen genieten van het voetbal.
Proficiat jongens: Paul, Andy en Marcel

DSC 2080

Erp JO9-2 (F2) Kampioen

F2 kampioen!!

Afgelopen zaterdag was het dan eindelijk zover! Na een mooi seizoen moesten we de allesbepalende wedstrijd tegen de nummer 2 Heeswijk spelen om het kampioenschap. Het was erop of eronder. We begonnen enthousiast en gretig aan de wedstrijd maar Heeswijk kwam bijna direct voor onze goal. Maar gelukkig stond onze verdediging als een huis en kwamen wij steeds meer in balbezit.Na de openingstreffer voor Erp kwamen we helemaal op dreef en in de rust stonden we met 3-0 voor. Dit haalde de spanning er al wat af en zeker ook voor onze supporters langs de lijn. Uiteindelijk hebben we met mooi samenspel met 6-1 gewonnen. Wat een top team! Toen kon het feest beginnen! Knallen met de champagne en feesten in de kantine. De F1 was ook kampioen geworden dus we konden gezellig samen feesten. Onze trainer Hans had een mooie platte kar geregeld. Hierop zijn we springend en dansend door de straten van Erp gereden. Na de ereronde bracht de platte kar ons naar cafe de Paal waar de ranja en frietjes al klaar stonden. Het feest werd afgesloten met een mooi feestje in de Paal. Joan en Kitty bedankt!!

En natuurlijk Hans en Gert-Jan, onze supertrainers, bedankt voor alles!!

Groetjes Daan, Tobias, Jan, Menno, Jayden, Finn, Lars, Hannes en Jasper  


Erp f2 kampioen

ERp f2 kampieon2