RKVV Erp

Home Nieuws Nieuwsoverzicht Johan Strouken naar Boerdonk

CONTRIBUTIE VERHOGING!

Voorschot wordt geïnd in augustus.

De kosten voor de club zijn de laatste jaren flink gestegen. Dat is dan ook de reden dat de vereniging zoekende is naar kostenbesparing, zoals zonnepanelen. Ook wordt gezocht naar bronnen van inkomsten zoals sponsoring.

Enkele kosten kunnen we echter niet beïnvloeden. Dat geldt zeker voor de huur van de velden die in enkele jaren is verdubbeld. Verwacht wordt dat deze kosten nog verder zullen stijgen in de nieuwe gemeente Meierijstad.

Het bestuur zal daarom in de ledenvergadering met een voorstel komen om de contributie extra aan te passen. Jaarlijks wordt deze al aangepast met het inflatiecijfer, maar dat is niet voldoende gebleken.

Voor een forsere verhoging is goedkeuring van de ledenvergadering vereist. Daarom zal begin augustus een voorschot op de contributie worden geïncasseerd. Na de ledenvergadering zal het resterende deel worden afgeschreven.

Wij hopen op begrip van onze leden.

Frits van Beekvelt
Penningmeester RKVV ERPRKVV Erp logo slider