RKVV Erp

Home Nieuws Nieuwsoverzicht Johan Strouken naar Boerdonk

Stand van zaken VOG 

In juni t/m september zijn er voor veel van onze vrijwilligers 109 VOG ‘s aangevraagd bij Justis Ministerie van Veiligheid en Justitie.
Op dit moment zijn er 30 VOG verklaringen afgegeven bij de vereniging. Waarvoor onze dank.

We zijn nog niet compleet, voor een aantal nieuwe trainers/leiders en enkele kaderleden gaan we de VOG nog aanvragen. Je ontvangt een e-mail als de VOG aangevraagd wordt.

Heb je je ondertussen je VOG verklaring al ontvangen, (of vergeten bent in te leveren), dan nogmaals het verzoek het originele document, in gesloten envelop, af te geven bij :

Wout Schouten (Groot Dorsent 10), of bij
Bart van den Tillaart ( Koningsveld 25) af te geven.

De voetbalclub vindt een veilig sportklimaat belangrijk.
Op de ledenvergadering in 2016 is afgesproken dat de club voor de vrijwilligers een VOG aanvraagt.

Met vriendelijke groet,
Jacqueline Dortmans
Secretaris RKVV Erp

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

RKVV Erp vindt het belangrijk dat haar leden en vrijwilligers in een veilig klimaat kunnen sporten en werken. 
Eén van de maatregelen die ter preventie genomen kunnen worden, is het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan vrijwilligers die werken met minderjarigen. Het invoeren van een VOG binnen de sport geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met minderjarigen, een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan uitoefenen.


RKVV Erp heeft in de Algemene Leden Vergadering van 13 oktober 2016 besloten dat van alle al in functie zijnde en in de toekomst van alle nieuw aan te stellen trainers, leiders en vrijwilligers een VOG te verlangen.

Wat is een Verklaring Omtrent Verdrag (VOG)?
Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie, waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van iemand geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld training geven of een team leiden bij een sportvereniging.

Hoe wordt een VOG aangevraagd?
Het aanvragen van een VOG voor vrijwilligers in de sport, kan door de vereniging gratis gedaan worden.

RKVV Erp zet de eerste stap voor het verkrijgen van een VOG. Via de website van “Dienst Justis”, de screeningsautoriteit van het Ministerie van Veiligheid en Justitie wordt een aanvraag ingediend.

Aangevraagde VOG invullen
Na de aanvraag ontvangt de vrijwilliger een e-mail van “Dienst Justis” met een link naar het aanvraagformulier. De vrijwilliger kan met zijn/haar DigiD inloggen en vult de benodigde gegevens aan. De vereniging stuurt tevens een e-mail met korte toelichting en invul-instructies.
      Heeft u nog geen DigiD? Dan kan dit worden aangevraagd via https://digid.nl/aanvragen.
Het ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt de aanvraag en na goedkeuring ontvangt de vrijwilliger de VOG per post. Meestal binnen twee weken.

VOG aanleveren
Het organiseren van deze aanvraag is een flinke klus, wij hebben namelijk circa 200 vrijwilligers. Wij verzoeken u dan ook de originele VOG meteen in te leveren bij een van de Vertrouwenscontactpersonen van de vereniging.Klik hier voor een uitgebreidere uitlegSamen