RKVV Erp

Agendapunten ledenvergadering 12 oktober

Hierbij de agendapunten voor aankomende donderdag op de ledenvergadering:

1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Vaststellen van de notulen van de Ledenvergadering d.d. 13 oktober 2016. (zie de site)
4. Jaarverslag en Jeugdjaarverslag 2016-2017 (zie de site)
5. Financiën
   - Toelichting op de financiële resultaten
   - Verslag van de kascommissie
   - Vaststelling financieel jaarverslag
6. Bestuursverkiezing

Pauze

7. Informerend “VOG” (Verklaring Omtrent Gedrag)
8. Vaststelling begroting en beleidsplan
9. Informerend “Omnipark”
10. Ingekomen vragen
11. Sluiting