RKVV Erp

Home Leden Spelregels E en F

Spelregels E en F

Richtlijnen en spelregels bij 7-tallen voetbal

 • De afmetingen: Het speelveld moet rechthoekig zijn. De lengte mag varieren tussen 50 en 70 meter en moet moet groter zijn dan de breedte. 
 • Het doel: Het doel moet een breedte hebben van 5 meter en een hoogte van 2 meter (binnenwerkse maten). De dikte van de doelpalen mag niet meer dan 8 cm en niet minder dan 6 cm bedragen. De doelpalen en de doellat mogen: vierkant, ovaal, rond of rechthoekig zijn. Achter de doelpalen en de doellat moeten netten kunnen worden aangebracht. Het doel mag geen scherpe en/of uitstekende delen hebben.
 • De belijning: Het speeelveld moet in overeenstemming met de plattegrond zijn afgebakend door duidelijke lijnen. De breedte van de lijnen bedraagt 10 tot 12 cm. De lijnen die de verschillende gebieden begrenzen, behoren tot deze gebieden
 • De bal: Er wordt gespeeld met een bal als omschreven in artikel 12.05.0.
 • Aantal spelers en wissels: Een compleet team in het veld bestaat uit: een doelman en zes veldspelers. Het minimum aantal spelers is 5. Wissels zijn onbeperkt toegestaan en er mag doorlopend gewisseld worden. 
 • Speeltijd:  De speeltijd is als omschreven in artikel 10.4. Klasse A, 2 x 45 minuten; Meisjes BC, 2 x 35 minuten; Klasse A/B, 2 x 40 minuten; 
  Meisjes CD, 2 x 30 minuten; Klasse B, 2 x 40 minuten; Klasse B/C, 2 x 35 minuten; Klasse C, 2 x 35 minuten; Klasse C/D, 2 x 30 minuten;   
  Klasse D, 2 x 30 minuten; Klasse D/E, 2 x 25 minuten; Klasse E, 2 x 25 minuten; Klasse F, 2 x 20 minuten.
 • Spelregels: Het spel begint of wordt hervat in het midden van het veld. De tegenpartij moet een afstand van 5 meter in acht nemen. De buitenspelregel is niet van toepassing. Slechts bij hoge uitzondering kan een strafschop worden gegeven. Deze wordt vanaf 8 meter van het doel genomen. Indien de pupillen hun handen gebruiken ter beschrming, geen strafschop toekennen. Indien een werkelijke doelkans door een opzettelijke overtreding wordt ontnomen,dient een strafschop toegekend te worden.
 • Achterballen: Deze mogen door de doelman in het spel worden gebracht door middel van werpen of uit de handen trappen.
  Het hinderen van de doelman is niet toegestaan. 
 • Hoekschoppen: De hoekschoppen worden genomen als zogenaamde "halve corners" op een door de spelleider te bepalen punt halverwege de hoekvlag en de dichtstbijzijnde doelpaal. 
 • Vrije schop: Alle overtredingen worden bestraft met een directe vrije schop, waarbij de tegenstanders een minimale afstand van 5 meter dienen aan te houden.
 • Inworp: De inworpen worden op een normale wijze genomen. Foutieve inworpen moeten worden vergenomen.

TENSLOTTE:

Het toepassen van de spelregels ligt in de hand van de spelleider. Hij of zij moet maar een bedoeling hebben, en dat is:

DE JONGENS EN MEISJE ZOVEEL MOGELIJK LATEN VOETBALLEN.