RKVV Erp

Home Club Geschiedenis

Geschiedenis RKVV Erp

In 1930 werd op initiatief van Kapelaan Van Hussen de eerste Erpse voetbalclub opgericht onder de naam VIONA. VIONA stond voor Voetballen Is Ontspanning Na Arbeid. Het bestaan van VIONA was roemvol maar helaas van korte duur. Na drie jaar werd de club weer ontbonden. Erp was blijkbaar nog niet rijp voor dit 'wereldse' gedoe. Toch bleek drie jaar later dat Erp het voetbal miste en werd VIONA voor de tweede maal opgericht. Helaas moest Viona na enkele jaren voor de tweede keer sneuvelen. De oorlog kwam en de mensen hadden wel andere dingen aan hun hoofd dan voetballen. Toch was het kort na de bevrijding van het zuiden dat op een sombere decemberavond enkele voetbalminnende Erpenaren de sportieve hoofden bij elkaar staken en besloten een voetbalvereniging op te richten. Op de eerste vergadering werd besloten om de vereniging 'Achilles' (de snelvoetige) te noemen. Met deze Griekse oorlogsheld als naamdrager zou de club gevreesd worden door menig tegenstander. Na veel moeite slaagde het bestuur erin een terrein te vinden. De heer Toon van der Heijden op de Achterdijk was bereid om tegen een redelijke vergoeding een bij zijn woning gelegen weiland als voetbalveld te verhuren. De kleedgelegenheid was echter een eind uit de buurt. Deze was namelijk in een tent van de handboogschutterij achter café van de Ven. Op dit terrein speelde Erp zijn eerste wedstrijden tegen elftallen van de in Erp gelegerde Engelse militairen.

De vier oprichters
Oprichters Christ van Eenbergen, Jan vd Wijdeven, Grard Goorts en Adriaan Heijkants

Naar een gemeentelijk complex
De minder gunstige ligging van het terrein werd als een groot bezwaar ondervonden. Het was dan ook zeer prettig toen Daan van Moorsel, die zelf ook voetballers in zijn gezin had, een terrein aan de Pentelstraat beschikbaar stelde. De ligging was dan weliswaar beter, maar de kwaliteit liet veel te wensen over. De vreugde was dan ook groot toen de gemeente Erp besloot een gemeentelijk voetbalveld aan te leggen aan Den Uil. In 1952 werd het eerste kampioenschap gevierd. Drie jaar later werd met de bouw van twee kleedlokalen en een kassa de accommodatie compleet. En weer een jaar later telde Achilles al 100 leden. In 1957 werd Erp voor de tweede keer kampioen. Pas gepromoveerd leverde Achilles de zeldzame prestatie meteen weer kampioen te worden. Na promotiewedstrijden kwam de vereniging voor het eerst in de vierde klasse van de KNVB.

Erp 1 kamp. 1952 2e klas afd
Erp 1 kampioen 1952 2e klas afd

Erp 1 kamp. 1957 2e klas afd
Erp 1 kampioen 1957 2e klas afd

Erp 1 kamp. 1958 1e klas afd
Erp 1 kampioen 1958 1e klas afd

De magere jaren
Na deze glorievolle jaren volgden de magere jaren. Het duurde tot 1967 voordat Erp, zoals de club inmiddels officieel heette, weer een kampioenschap bij kon schrijven. Enkele jaren later werd de accommodatie uitgebreid met een kantine. Erp beschikte inmiddels over een officiële trainer en met name in de jaren 70 plukte men daar de vruchten van. In zowel 1974 als in 1976 werd er een kampioenschap gevierd en voor de tweede keer klom Erp op naar de vierde klasse KNVB. De vereniging groeide en de accommodatie kreeg een steeds professionelere uitstraling. Toen in 1980 Theo Spierings voor de tweede keer hoofdtrainer werd van onze vereniging had hij als doel gesteld om binnen drie jaar te promoveren naar de derde klasse. Met de hulp van God en wellicht het beste team dat Erp ooit op de been heeft kunnen brengen, gebeurde dat op 1 mei 1983. In een sensationele wedstrijd tegen GVV uit Grave, waar beide ploegen nog kampioen konden worden, waren 2.000 toeschouwers er getuige van hoe Erp voor het eerst in haar geschiedenis promoveerde naar de derde klasse. Het verblijf duurde slechts een jaar. De jaren die volgden, waren in sportief opzicht minder succesvol. In 1992 was handhaving in de vierde klasse zelfs niet meer mogelijk en na 22 jaar kwam Erp helaas weer in de 'onderafdeling' terecht.

Erp 1 kamp. 1968 3e klas afd
Erp 1 kampioen 1967 3e klas afd

Erp 1 kamp. 1974 2e klas afd
Erp 1 kampioen 1974 2e klas afd

Erp 1 kamp. 1976 1e klas afd.
Erp 1 kampioen 1976 1e klas afd


Erp 1 kamp. 1983 4e klas
Erp 1 kamp. 1983 4e klase

Damesvoetbal
Inmiddels kende de vereniging vanaf 1982 ook een damesafdeling. Was men in de beginjaren nog sceptisch over het damesvoetbal, in Erp groeide het uit tot een vaste waarde binnen de vereniging. In 2007 werd het 25-jarig bestaan gevierd en dit zal zeker niet het laatste jubileum zijn. In 1989 werd na twee mislukte pogingen in de jaren daarvoor een veteranenelftal opgericht. Dat hiermee in een behoefte werd voorzien, blijkt wel uit het feit dat Erp momenteel meer dan 25 actieve veteranen kent. In het seizoen 1994-1995 viert Erp haar 50-jarig jubileum. Het hoofdveld krijgt een tribune en Erp speelt in het kader van dit jubileum een vriendschappelijke wedstrijd tegen PSV. De wedstrijd wordt bezocht door maar liefst 5.000 toeschouwers en eindigt in 0-8. Een seizoen later keert Erp weer terug in de 4de klasse KNVB. Het seizoen 2000-2001 is een topjaar voor de vereniging. Zowel Erp 1, 2 als Erp 7 worden kampioen.

ERp tegen PSV juli 2006
5.000 bezoekers tijdens jubileumwedstrijd tegen PSV

Erp-PSV 8 juli 2006
50-jarig jubileum 2006 vreindschappelijke wedstrijd tegen PSV

Erp 1 kamp. 2001 4e klas
Erp 1 kamp. 2001 4e klas

Groei van de vereniging
Met de groei van de club, groeit ook het aantal jeugdleden gestaag. Zo is er bijvoorbeeld tussen 1994 en 2004 een aanwas van maar liefst 80 leden. Met de toename van het aantal leden neemt ook het aantal leiders, trainers, scheidsrechters, overige vrijwilligers en sponsors toe. In het najaar van 1995 start de jeugdcommissie met het ontwikkelen van een jeugdplan. Dit plan moet er o.a. voor zorgen dat de jeugd steeds beter getraind en begeleid gaat worden. Twee jaar later wordt het plan ingevoerd en tot op de dag van vandaag worden daar de vruchten van geplukt. Alle standaardteams spelen inmiddels minimaal een klasse hoger en elk jaar zijn er wel een of meerdere kampioenschappen te vieren. In 2000 is er de invoering van het verenigingsplan. Dit betekent dat er binnen de vereniging op alle beleidsterreinen nog meer planmatig te werk wordt gegaan. In 2002 krijgt de club in navolging van vele andere clubs in de omgeving een 'Club van 50'. De opbrengsten van deze club komen vooral ten bate van de jeugd. In juli 2003 kan een historisch moment in de annalen van de club worden bijgeschreven. Erp krijgt als eerste vereniging in de regio de beschikking over een kunstgrasveld. In de jaren daarop groeit het aantal leden gestaag en de kleedaccommodatie wordt flink uitgebreid. In april 2007 promoveert Erp voor de 3e maal naar de derde klasse. Helaas volgt twee jaar later degradatie naar de 4de klasse om in 2010, na het behalen van het kampioenschap, toch weer te promoveren. RKVV Erp is het een onmisbare schakel in de Erpse samenleving. Niet alleen in sportief, maar ook in sociaal opzicht. De Erpse voetbalvereniging is een club die mensen bindt. Een club voor en door mensen.

Aanleg kunstgrasveld 2003
Primeur voor de regio in 2003, RKVV Erp krijgt kunstgras

Samen bouwen 2007
Uitbreiding kleedlokalen en kantine in 2007

Samen bouwen 2 2007
Uitbreiding kleedlokalen en kantine in 2007

Erp 1 kamp. 2007 4 e klas
Erp 1 kamp. 2007 4 e klas

Erp 1 kamp. 2010 4e klas
Erp 1 kamp. 2010 4e klas

Erp 1 kampioen 4e klas 2010
Erp 1 kampioen 4e klas 2010

De jaren 2012-2014
De jaren 2012-2014 zijn historische jaren voor de club. In het seizoen 2012-2013 wordt Erp opnieuw kampioen en promoveert de club in het eerst van haar bestaan naar de 2de klasse van de KNVB. Na een moeizame start behaalt Erp uiteindelijk toch de laatste periodetitel. In 4 geweldige promotiewedstrijden presteert Erp het onmogelijke en promoveert in 2014 naar de 1ste klasse. Kliknieuws waardeert de prestatie met 3 prijzen: Het beste team, de beste trainer en de beste speler van het seizoen.
Het gaat goed met de vereniging. De vereniging telt maar liefst 800 leden en is een onmisbare schakel in de Erpse samenleving. Niet alleen in sportief-, maar ook in sociaal opzicht.
De Erpse voetbalvereniging is een club die mensen bindt. Een club voor en door mensen.
LHC5
Erp 1 promoveert naar 1e klasse

Het seizoen ’14 – ’15 was voor de vereniging een zeer bewogen seizoen. In oktober wordt Erp geconfronteerd met een dramatisch ongeval. Ryan Manders, pupil van F4, en Joop Derks, leider van de A2, komen beiden om tijdens een noodlottig ongeval. Overlijden en afscheid maken diepe indruk.
De veteranen vieren hun 25-jarig bestaan en voetballen een jubileumwedstrijd tegen de Legendary PSV. Het 800ste lid wordt verwelkomd en Erp degradeert, ondanks 30 punten via de nacompetitie weer naar de 2de klasse. Raymond Koenraadt, Erps succesvolste trainer ooit, neemt na 5 jaar afscheid.